Holdstart Århus

Holdstart i

Aarhus:

 

Park Allé 3, 8000 Aarhus C

Holdstart:

 

 

Mandag d. 8. januar kl. 16:00

Tirsdag d. 16. januar kl. 19:00

Mandag d. 6. februar kl. 16:00

Torsdag d. 15. februar kl. 19:00

Mandag d. 5 marts kl. 16:00

Tirsdag d. 13. marts kl. 19:00

Mandag d. 2. april kl. 16:00

Torsdag d. 12. april kl. 19:00

Mandag d. 7. maj kl. 16:00

Tirsdag d. 15. maj kl. 19:00

Mandag d. 4. juni kl. 16:00

Torsdag d. 14. juni kl. 19:00

Mandag d. 2. juli kl. 16:00

 

Send mig en mail på Info@kursulla.dk

 

KursUlla - Kildebakken 35 - 8680 Ry - Telefon 51 78 87 14

Copyright @ All Rights Reserved